Prostalgene – តម្លៃការងារ,ពិនិត្យ,វេទិកា,កម្ពុជា

Prostalgene - តម្លៃការងារ,ពិនិត្យ,វេទិកា,កម្ពុជាការរីកក្រពេញប្រូស្តាតមានន័យថាក្រពេញបានដាំដុះ។ Prostalgene ការកើនឡើងនៃប្រូកើតឡើងនៅក្នុងស្ទើរតែទាំងអស់បុរស,ដូចដែលពួកគេចាស់។ ដែលជាក្រពេញការដុះ ពិនិត្យ,វាចុកនោមនិងបណ្តាលឱ្យបញ្ហាជាមួយនឹងការនោមនិងប្លោកនោមផងដែរ។

កំណកឈាមជាញឹកញាប់គេហៅថាប្រូ hyperplasia (BPH)ឬក្រពេញប្រូ hypertrophyវាមិនមែនមហារីកហើយវាមិនបានកើនឡើងហានិភ័យនៃការពេញប្រូស្តាតមហារីក។

បណ្តាលឱ្យ តម្លៃ

ពិតប្រាកដមូលហេតុនៃកំណកឈាមគឺនៅតែមិនស្គាល់។ ឱសថស្ថាន កត្តាដែលទាក់ទងដើម្បីភាពចាស់និងពងស្វាសខ្លួនឯងអាចដើរតួនាទីនៅក្នុងកំណើននៃក្រពេញនេះ។

Prostalgene, តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្រើប្រាស់,គ្រឿងផ្សំ,សមាសភាព,របៀបដែលវាធ្វើការ

Prostalgene ធម្មជាតិកំណើននៃការប្រូស្តាតកើតឡើងនៅក្នុងភាគច្រើនបុរសដែលពួកគេមានអាយុ។ នៅក្នុងជាច្រើននៃពួកគេ,កំណើនយ៉ាងច្រើនដែលវាចាប់ផ្តើមដើម្បីរារាំងការអនុម័តនៃការនោមតាមរយៈការនោមនេះ។ មួយទៀតសម្មតិកម្មលើកឡើងដោយគ្រូពេទ្យសម្រាប់ប្រូស្តាតកំណើនគឺជាការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងតុល្យភាពនៃអ័រម៉ូនផ្លូវភេទដែលកើតឡើងនៅក្នុងបុរសឆ្នាំមកនេះ

Prostalgene, តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្រើប្រាស់,គ្រឿងផ្សំ,សមាសភាព,របៀបដែលវាធ្វើការ

Prostalgene មិនបានបញ្ឈប់ឥឡូវនេះមានច្រើនទៀតបន្ទាប់ពីការសាធារណៈ។ 😉

កត្តាហានិភ័យ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្រើ

មេត្តាហានិភ័យសម្រាប់ការរីកធំក្រពេញប្រូរួមមាន តើធ្វើដូចម្តេវាធ្វើការ៖

ភាពចាស់

ការរីកធំក្រពេញប្រូស្តាតកម្របណ្តាលឱ្យសញ្ញានិងរោគសញ្ញានៅក្នុងបុរសក្រោម ៤០ ឆ្នាំនៃអាយុ។ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្រើ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្រើ  នៅជុំវិញ ៥៥,ប្រហែលមួយនៅក្នុងបួនបុរសមានមួយចំនួនសញ្ញានិងរោគសញ្ញានៃការរីកប្រូស្តាត។ នៅ ៧៥,អំពីពាក់កណ្តាលនៃបុរសការណ៍រោគសញ្ញាមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហា។

គ្រួសារប្រវត្តិសាស្រ្ត គ្រឿងផ្សំ សមាសភាព

មានជិតស្និទ្ធទាក់ទងដែលមានឬមានការកើនឡើងប្រូបង្កើនឱកាសនៃមនុស្សម្នាក់អភិវឌ្ឍបញ្ហាដូចគ្នា គ្រឿងផ្សំ ប្រភព

កំណកឈាមគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងអាមេរិកនិងអូស្រ្តាលីបុរស។ វាជាការតិចជាងធម្មតានៅក្នុងភាសាចិន,ឥណ្ឌានិងជប៉ុនបុរស។

  • រោគសញ្ញា
  • ជំងឺសរសៃ

Prostalgene, ពិនិត្យ,វេទិកាយោបល់

Prostalgene កើនឡើងក្រពេញប្រូននិន្នាការយ៉ាប់យ៉ឺនបន្តិចម្តងលើពេលវេលា។ កើនឡើងប្រូរោគសញ្ញារួមមាន យោបល់៖៖

មិនបានបញ្ឈប់ឥឡូវនេះមានច្រើនទៀតបន្ទាប់ពីការសាធារណៈ។ 😉

Prostalgene, ពិនិត្យ,វេទិកាយោបល់

  • ខ្សោយលំហូរនោម ពិនិត្យ
  • ការលំបាកនៅក្នុងជើងតូច
  • នោមឃាត់ ពិនិត្យ

បញ្ឈប់ទឹកនោមហូរនៅពេលដែលចាប់ផ្តើមរួចទៅហើយ

ញឹកញាប់ឬបន្ទាន់ត្រូវការដើម្បីឆ្លងនោម

កើនឡើងប្រេកង់នៃការនោមនៅពេលយប់(nocturia))

ត្រូវការដើម្បីធ្វើឱ្យការខំប្រឹងប្រែងនោម

ខ្ញុំមិនអាចទាំងស្រុងទទេរបស់ប្លោកនោម។ វេទិការ

Prostalgene ទំហំនៃការរបស់អ្នកពេញប្រូស្តាត,ទោះជាយ៉ាងធំ យោបល់,គឺមិនមែនបង្ហាញថារោគសញ្ញារបស់អ្នកនឹងចាំបាច់ត្រូវបានអាក្រក់។

Prostalgene, កម្ពុជា,ដើម,ឱសថស្ថាន

បុរសខ្លះជាមួយនឹងបន្តិចកើនឡើងពេញប្រូស្តាតអាចមានរោគសញ្ញាដ៏សំខាន់,ខណៈពេលផ្សេងទៀតជាមួយនឹងបុរសខ្លាំងបានកើនឡើប្រូនតូចនោមរោគសញ្ញា។ Prostalgene ឱសថស្ថាន

នៅក្នុងចំនួនបុរស,រោគសញ្ញាទីបំផុតបានស្ថេរនិងអាចប្រសើរជាងពេលវេលា។

ស៊ើបអង្កេត កម្ពុជា

ស្វែងរកជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត Prostalgene

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងមានោងបញ្ហាពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីមើលឃើញរបស់អ្នកប្រសិនបើរោគសញ្ញាគឺបង្កឡើងដោរីកប្រូស្តាតនិងរកឃើញអ្វីដែលធ្វើតេស្តនិងមធ្យោបាយនៃការព្យាបាលមានការដោះស្រាយបញ្ហានេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចនោម,ស្វែងរកជាបន្ទាន់វេជ្ជសាស្រ្តជំនួយ។ កម្ពុជា

រៀនបន្ថែម៖១១ ដើម រិយាដែលជួយសម្រួលវេជ្ជសាស្រ្តពិគ្រោះយោបល់

ប្រសិនបើអ្នកមិនបានស្រួលនោមរោគសញ្ញាដែលមិនបង្កការគំរាមកំហែងសុខភាព,អ្នកអាចនឹងមិនត្រូវការព្យាបាល។ ដើម នៅតែមាន,របស់គ្រូពេទ្យណាត់ជួបគឺសំខាន់ជាពិសេសដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថានេះគឺជាបញ្ហា,មិនមែនជាធ្ងន់ធ្ងរវិបាក។ ឱសថស្ថាន

Prostalgene, តម្លៃ,ឱសថស្ថាននិងកន្លែងដើម្បីទិញ

មិនបានបញ្ឈប់ឥឡូវនេះមានច្រើនទៀតបន្ទាប់ពីការសាធារណៈ។ 😉

នៅរបស់គ្រូពេទ្យតែងតាំង Prostalgene

ក្នុងចំណោមឯកទេសដែលអាចវិនិច្ឆ័រីកប្រូស្តាតគឺមាន៖

វេជ្ជសាស្រ្តគ្លីនិក កន្លែងដើម្បីទិញ

នោ។ ត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់អាចជួយសម្រួលការវិនិច្ឆ័យនិងលទ្ធភាពពេលវេលា។ វិធីនេះ,អ្នកអាចរួចទៅហើយដល់សំណួរមួយចំនួនពត៌មាន៖

បញ្ជីនៃរោគសញ្ញានិងរបៀបយូរមកមានពួកគេបង្ហាញខ្លួ Prostalgene?

វេជ្ជសាស្រ្តប្រវត្តិសាស្រ្ត,រួមទាំងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលអ្នកជំងឺបាននិងថ្នាំឬថ្នាំគ្រាប់ដែលគាត់ឬនាងត្រូ តម្លៃ  វចំណាយទៀងទាត់។

តម្លៃ គ្រូពេទ្យប្រហែលជានឹងសួរមួយចំនួននៃសំណួរ,ដូចជា៖

មិនបានបញ្ឈប់ឥឡូវនេះមានច្រើនទៀតបន្ទាប់ពីការសាធារណៈ។ 😉

តើមានអ្នកសម្គាល់ឃើញការកើនឡើងនៅក្នុងប្រូស្តាត ឱសថស្ថាន?

Amazon តើអ្នកបានអាចនោម?

តើអ្នកធ្វើឱ្យការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនោមឬតើអ្នកអារម្មណ៍ឈឺចាប់ណាក្នុងការធ្វើវា?

មានបន្ទាប់គិនបានឬមានការកើនឡើងប្រូញ្ហា?

វិនិច្ឆ័យនៃកំណកឈាម

បន្ទាប់ពីភេទរូបភាអ្នកជំងឺរបស់ពេញលេញវេជ្ជសាស្រ្តប្រវត្តិសាស្រ្ត,គ្រូពេទ្យនឹងអនុវត្តឌីជីថលតាមរន្ធគូត្យដើម្បីពិនិត្យពេញប្រូស្តាត។ ការប្រឡងត្រូវជាញឹកញាប់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឱ្យការវិនិច្ឆ័យ។ ខាងក្រោមនេះការប្រឡង,ទោះជាយ៉ាងណាអាចត្រូវបានអនុវត្ត៖

អត្រាលំហូរនោម

Prostalgene, ផលប៉ះពាល់,ប្រើៈ

Prostalgene urinalysis ដើម្បីស្វែងរបៀបជាច្រើននោមនៅសល់ក្នុងប្លោកនោមបន្ទាប់ពីនោម

សម្ពាធលំហូរធ្វើតេស្តដើម្បីវាស់ស្ទង់នោមប្លោកនោមសម្ពាធ ចំណាយ

Urinalysis ដើម្បីពិនិត្យមើលសម្រាប់ឈាមឬនោមឆ្លងមេរោគ Prostalgene

អ្វីដែលជាការចំណាយនោវប្បធម៌ដើម្បីពិនិត្យមើលសម្រាប់ការឆ្លង ផលប៉ះពាល់

ការប្រឡងនៃផ្សារ(ជាក់លាក់ប្រូនិះ)សម្រាប់ប្រូស្តាតមហារីក

Cystoscopy។ ផលប៉ះពាល់ ប្រើៈ

រៀនបន្ថែម៖

វាពិតជាធ្វើការ  លើសពីនេះទៀតអ្នកអាចត្រូវបានសួរអំពីការធ្ងន់ធ្ងរនៃរោគសញ្ញានិងផលប៉ះពាល់នៅលើរបស់អ្នកប្រចាំថ្ងៃជីវិត។ ពិន្ទុនេះអាចត្រូវបានប្រៀបធៀបទៅកំណត់ត្រាមុនដើម្បីកំណត់ថាតើជំងឺនេះត្រូវបានធ្ងន់ធ្ងរឬមិន

ការព្យាបាលនិងថែទាំ

កើនឡើងប្រូ

ជម្រើសនៃការព្យាបាលគឺផ្អែកលើការធ្ងន់ធ្ងរនៃរោគសញ្ញា,វិសាលភាពនៃការប៉ះពាល់នៅលើរបស់អ្នកប្រចាំថ្ងៃជីវិតនិងវត្តមាននៃការណាមួយផ្សេងទៀតជំងឺ។ ការព្យាបាលជម្រើសរួមមាន”ប្រុងប្រយ័ត្នរង់ចាំ”,របៀបផ្លាស់ប្តូរ,ថ្នាំនិង,ប្រសិនបើចាំបាច់វះកាត់។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here